Investice: Zajištění na důchod, o kterém stojí za to uvažovat

Státní důchod sám o sobě stačit nebude. Převezměte inciativu a začněte uvažovat o lepší strategii INU.APP

Bojíte se, že odchodem do důchodu může výrazně poklesnout vaše životní úroveň? Velmi pravděpodobně se obáváte správně. Naštěstí existují možnosti, díky kterým si můžete i v pozdějším věku plnit své potřeby i sny.

„Státní důchod“ stačit nebude

Mzdy rostou, důchody se valorizují, tak je těžké říct, jaká bude výše důchodu za deset nebo dvacet let. Můžeme ale odhadnout, na kolik procent poklesne váš příjem odchodem do důchodu. Poměr mezi vypláceným důchodem a mzdou se dlouhodobě sleduje a nazývá se náhradový poměr.

Při odchodu do důchodu vás bude zajímat váš vlastní čistý náhradový poměr, tedy kolik procent z čistého příjmu bude činit váš důchod. Ten je pro každého jiný, pro průměrnou mzdu byla tato hodnota přibližně 60 %, u podprůměrných příjmů je toto procento vyšší, u nadprůměrných příjmů naopak klesá. Pokud například nyní odcházíte do penze s čistým příjmem 32 tisíc korun, můžete počítat s tím, že váš důchod bude přibližně 19 tisíc.

Představa, že odchodem do důchodu naše příjmy klesnou na 60 % procent (nebo i na méně), není příliš lákavá. Bohužel je tu hned několik příčin, proč se v budoucnu situace nezlepší, ale spíše bude ještě horší.

Tou hlavní je demografický vývoj. Český důchodový systém je průběžný, to znamená, že odvody ekonomicky aktivních lidí se okamžitě využívají na vyplácení důchodů dnešním penzistům. Tím, jak populace stárne, bude podíl ekonomicky aktivních osob klesat. Méně peněz se tak bude rozdělovat mezi větší počet penzistů. Čísla hovoří jasně: v roce 2000 připadalo na 1 důchodce 5 lidí v produktivním věku, od té doby poměr klesá a v roce 2060 už bude 1 : 2. Důchodová reforma se zatím nekoná. Posouváním věku odchodu do důchodu se tento problém zmírnil – ale jen přechodně. Další podstatné zvyšování penzijní hranice nad 65 let už asi nikdo rozumný chtít nebude.

Jak z toho ven?

Převezměte iniciativu!

Nejlepší možností je nespoléhat se jen na „státní důchod“, ale začít přemýšlet o tom, jak se na závěr života zajistit vlastními silami. V zásadě jsou tři hlavní možnosti:

  • Spoření je nejméně vhodnou variantou. I na nejlépe úročených termínovaných vkladech vyplácený úrok pokulhává za inflací, takže úspory ztrácejí na hodnotě.
  • Doplňkové penzijní spoření v účastnických fondech. To je nový název pro penzijní připojištění, které je dnes jedinou variantou pro tzv. 3. pilíř důchodového systému. Na něm můžete získat státní podporu, která je úměrná měsíční úložce. Nejvyšší podpora je 315 Kč za uloženou tisícikorunu. Pokud ukládáte více, můžete si částky nad 1000 Kč měsíčně odečíst z daňového základu, nejvýše ale 24 000 Kč za rok. Nevýhodou je, že pokud byste potřebovali své peníze dříve, státní podporu je nutné vrátit a čeká vás dodanění.
  • Investování ve vlastní režii. To je nevíce flexibilní možnost, nejste omezeni částkou, kterou si budete odkládat, investovat tak můžete nepravidelně, nebo jej kdykoli přerušit. Nemáte problém kdykoli se ke svým penězům dostat a pro nějakou náhlou potřebu je vybrat. Při prodeji akcií neplatíte daň, pokud jste je drželi alespoň tři roky, u ostatních jen tehdy, pokud prodej přesáhne hodnotu 100 000 Kč ročně.
  • Tady je třeba upozornit, že investování je vždy spojeno s určitým rizikem ztráty části nebo celé hodnoty investice. Investice také nejsou pojištěny v rámci Garančního systému finančního trhu, jako je tomu u vkladů na spořících účtech. Nejhorší scénář, tedy možný úpadek emitenta investičního nástroje, je rizikem, které může investora postihnout. Naopak, váš majetek je chráněn pro případ úpadku obchodníka s cennými papíry. Více informací naleznete zde.

Jak začít

Nejprve je vhodné udělat 3 klíčové kroky:

1. Odhadněte, kolik peněz budete potřebovat

Pokud uvažujeme dnešní hranici pro odchod do důchodu a předpokládanou délku dožití, vychází nám přibližně 20 let, to je 240 měsíců. Pokud každý tento měsíc bychom chtěli mít například 10 000 Kč navíc, vychází nám, že pokud bychom odcházeli do důchodu dnes, měli bychom mít k dispozici okolo 2,4 milionu korun. Je pravda, že v průběhu těch 20 let se díky inflaci bude naše potřeba zvyšovat, ale pokud budeme mít své peníze vhodně uloženy – třeba na investičním účtu – bude se jejich nespotřebovaná část stále zhodnocovat.  

2. Vyberte si správnou možnost investování

Různé investice dávají různý výnos mají různou míru rizika, které se projevuje jako kolísání jejich hodnoty. Tyto dvě veličiny jsou spolu svázány - nízké riziko s sebou nese i nižší výnos a obráceně. Mezi méně rizikové patří dluhopisy a nemovitosti. Akcie a komodity dávají zase větší výnos, ale jejich držení je spojeno s větším rizikem kolísáním hodnoty. Při výběru toho, kam investovat, obvykle „nesázíme na jednoho koně“, ale investujeme do portfolia, tedy do určitého většího počtu aktiv.

To, jak bude vaše investiční portfolio složené, závisí na vaši chuti podstoupit riziko a především na předpokládané délce investic. Při delším investičním horizontu, tedy 10 a více let, může být vaše portfolio dynamičtější a obsahovat více růstových akcií, při kratším investičním horizontu patrně dáme přednost konzervativnímu přístupu, kdy naše portfolio bude obsahovat větší podíl stabilních dluhopisů s nižším rizikem.

Vypadá to složitě, ale ve skutečnosti to zase tak složité není. Vhodná investiční platforma tyto úvahy udělá za vás a vhodné varianty investičního portfolia vám navrhne na míru.

3. Spočítejte si, kolik si budete muset odkládat

Tady je opět ideální si situaci modelovat ve vhodné investiční platformě. Tam můžete testovat pro zvolené portfolio různě vysoké měsíční úložky. A aplikace vám vypočte vývoj očekávané hodnoty tohoto portfolia a ukáže jej v grafu. Jeho hodnota ke konci zvolené délky investování by měla odpovídat investičnímu cíli, který jste si určili v prvním kroku. Můžete si tak ověřit, jestli tento váš cíl je reálný a jestli není na vaše možnosti měsíční úložka, která by byla nutná pro jeho dosažení. Graf vám taky ukáže to, jak se nárůst hodnoty urychluje při delší době investování. Pokud máte větší ambice, muže být délka investice tím rozhodujícím faktorem, který vám pomůže, abyste dosáhli na svůj cíl. To znamená začít co nejdříve.

Jste připraveni udělat další krok na cestě stát se investorem? Naším cílem je udělat z investování běžnou věc a vy se můžete zapojit tak, že se ještě dnes zaregistrujete do INU. Pokud se zaregistrujete nyní, získáte prvních 6 měsíců investování zcela zdarma.

Přidejte se*

*Staňte se jedním z našich prvních klientů a získejte INU na 6 měsíců zdarma.