Fondy peněžního trhu vítězí nad spořicími účty

Fondy peněžního trhu vítězí nad spořicími účty INU.APP

Jsou považovány za bezpečné investice, rychle se dají přeměnit zpět na hotové peníze a mohou poskytnout zajímavý úrokový výnos. Podívejme se blíže, co stojí za touto překvapivou kombinací vlastností jinak nenápadných fondů peněžního trhu.  

Co to jsou fondy peněžního trhu? 

Jedná se zvláštní typy podílových fondů, které se soustřeďují na investice do krátkodobých dluhopisů velmi důvěryhodných emitentů (jako je např. český stát). Tyto fondy se osvědčují v krátkém časovém horizontu, protože pro investory představují stabilní investici s možností rychle opět získat investované peníze 

Nebezpečí náhlého poklesu hodnoty se u nich minimalizuje tím, že fondy peněžního trhu především investují do dluhopisů velmi důvěryhodných emitentů s krátkou splatností. Např. riziko, že český stát nesplatí své závazky je nižší, než riziko, že závazkům nedostojí některá z velkých bank v ČR. Kolísání hodnoty v čase je také velmi omezené. Ty dluhopisy mají krátkou splatnost, proto se v portfoliu fondu obměňují a díky tomu jejich úroková míra stále kopíruje situaci na trhu.  

 Hlavní výhodou je pak snadný a rychlý přístup k hotovosti. Investici je totiž možné snadno a rychle vybrat a nechat si převést peníze na běžný účet. Právě proto se investice do fondů peněžního trhu využívají jako efektivnější alternativa ke spořicím účtům 

INU a fond peněžního trhu

Výhody, které přinášejí fondy peněžního trhu, využívá i naše chytrá aplikace INU. Právě fond peněžního trhu je základem našeho investičního produktu INU Peněženka.

Jak to funguje? 

Jak je možné, že existuje investice, která kombinuje nízké riziko, rychlý přístup k hotovosti a výhodnější úrok než spoření? Klíčem je výběr toho, kam fondy peněžního trhu investují. Podívejme se na dvě nejdůležitější: 

  • Státní pokladniční poukázky 
    Jedná se vlastně o státní dluhopisy s krátkou dobou splatnosti – ta je od několika dnů až po maximálně 1 rok. U nás je vydává Ministerstvo financí a slouží k vyrovnání potřeb mezi okamžitými výdaji státního rozpočtu a příjmy z daní, které se oproti výdajům opožďují. Stejně jako investice do státních dluhopisů představuje nákup pokladničních poukázek nízké riziko, obě tyto investice patří mezi ty nejbezpečnější.  
  •  Krátkodobé dluhopisy bonitních podniků 
    Technicky se podobají státním pokladničním poukázkám s tím rozdílem, že je vydávají soukromé společnosti. I zde se pohybuje lhůta splatnosti od několika dnů až po několik měsíců. I když se fondy peněžního trhu soustřeďují na bezpečné a důvěryhodné společnosti, jsou jejich dluhopisy považovány za mírně rizikovější, než je tomu u státních pokladničních poukázek. Tomu zase odpovídá o něco vyšší výnos. 
     

Proč investovat právě do fondů peněžního trhu? 

Jedná se o dobrou volbu, pokud potřebujete své prostředky uložit krátkodobě nebo pokud víte, že budete své peníze potřebovat rychle. Ve srovnání s jinými investičními příležitostmi podstupujete nižší úroveň rizika a výnos je typicky vyšší než na spořících účtech bank.  

Investice do fondů peněžního trhu mohou být dobrou volbou pro méně zkušené nebo opatrné investory. I když výnos je nižší než u jiných druhů investic, dobře vedené fondy peněžního trhu porážejí úrokové sazby bankovních spořicích účtů.

Investice do fondu peněžního trhu je spojena s rizikem, které existuje u každého typu investic. Tím rizikem je, že hodnota fondu peněžního trhu klesne. Investor tedy může ztratit část nebo i celou hodnotu investice. Riziko významné ztráty je však u fondů peněžního trhu s ohledem na jejich investiční strategii velmi nízké. Dalším rozdílem oproti vkladům na spořicích účtech je jejich pojištění. Investice do fondů peněžního trhu nejsou pojištěny v rámci Garančního systému finančního trhu, jako je tomu u vkladů na spořících účtech. Rizikem, které nese investor, je případný úpadek fondu peněžního trhu. Naopak, váš majetek je chráněn pro případ úpadku obchodníka s cennými papíry. Více informací naleznete zde.