10 finančních pojmů, které by měl znát opravdu každý

10 finančních pojmů, které by měl znát opravdu každý INU.APP

Pokud budete chtít ochránit své úspory a vkročit do světa investic, setkáte se hned od začátku s řadou výrazů, které pro vás mohou být nové. Deset základních finančních pojmů přinášíme v tomto malém investičním slovníku. Uvidíte, že nejde o nic složitého a že začít investovat není žádná věda. 

 

1. Složené úročení (úrok z úroku) 

I když víte, co to znamená úrok, může vás překvapit, jaký efekt přináší složené úročení. To funguje tak, že se po každém úročeném období úrokový výnos připočítává k naspořené sumě a v dalším období se úročí celá tato částka. To znamená, že se úročí i úrokový výnos z předchozího období, a tak se vlastně připočítává i úrok z úroku. V průběhu let může i malá změna úrokové sazby znamenat nečekané rozdíly. 

Představme si situaci, kdy spoříme 1 000 Kč měsíčně po dobu 10 let a podívejme se na výsledek při různém úročení: 

 

  • Pokud bychom si tyto peníze ukládali bez úroku, měli bychom naspořeno právě to, co jsme si celkem uložili, tedy 120 000 Kč. 
  • Při úročení 5 % za rok s tím, že se naběhlý úrok připisuje měsíčně, bychom po deseti letech spoření měli 155 929 Kč, tedy pětiprocentní
    úrok by nám přinesl 35 929 Kč navíc.
  • Při úročení 10 % za rok bychom za stejné období měli 206 552 Kč, desetiprocentní úrok by nám přinesl 86 552 Kč navíc, tedy výrazně více než dvojnásobek při pětiprocentním úroku. 

Podobná situace je v případě investování do tzv. akumulačních fondů, kdy se výnos nevyplácí, ale reinvestuje se, tedy investice se průběžně zvyšuje o výnosy. Navíc dlouhodobé investování do takových fondů přináší daňové výhody, protože vyplacené výnosy by bylo jinak nutné zdanit, zatímco při splnění podmínek časového testu (alespoň tříleté držení akcií) může být nárůst hodnoty investice osvobozen od daně z příjmu fyzických osob. 

2. Rizikový profil 

Různé typy investic jsou spojeny s různou mírou rizika. Některé jsou relativně bezpečné, ale pak většinou nabízejí omezený výnos. Jiné investice vám mohou vydělat mnohem více, pokud vše půjde dobře, ale riziko, že jejich hodnota bude kolísat, nebo že budou neúspěšné, je zase mnohem větší. Když budete plánovat svou investiční strategii, nemůžete mít na mysli jen své cíle, ale musíte také uvážit úroveň rizika jednotlivých investic. 

3. Akcie  

Když kupujete akcie, kupujete si tím malou část společnosti. A to vás opravňuje k podílu na jejím zisku. S akciemi řady společností se obchoduje na burze a jejich ceny se mění v závislosti na tom, jaké je očekávání jejich budoucí úspěšnosti. V dlouhém období jsou akcie poměrně dobrou ochranou před inflací, neboť společnosti růst svých nákladů postupně přenášejí na své zákazníky a jejich zisky jsou reálně spjaté s růstem ekonomiky. Širokým akciovým portfoliem si tak vlastně kupujete podíl na růstu ekonomiky. 

4. Dluhopisy 

Když kupujete dluhopis, tak vlastně poskytujete finanční půjčku tomu, kdo dluhopis vydal. Své peníze dáváte vydavateli dluhopisu (tzv. emitentovi), a ten se zavazuje, že vám částku vrátí i s úroky. Dluhopisy mohou vydávat vlády (státní dluhopisy), samosprávné celky (komunální dluhopisy), soukromé firmy (korporátní dluhopisy) nebo banky (bankovní dluhopisy). Rizikovost dluhopisu je dána tím, jak důvěryhodný je ten, kdo dluhopis vydal. Mezi nejdůvěryhodnější patří státní dluhopisy stabilních ekonomik, to platí i pro české státní dluhopisy.  

5. Diverzifikace 

Pokud byste vlastnili akcie jedné společnosti a ta by zkrachovala, přišli byste o celou svou investici. Pokud však máte svou investici diverzifikovanou (rozdělenou), tak vlastníte třeba akcie 10 různých společností – pokud by jedna z nich by zkrachovala, škoda by byla mnohem menší a v delším období může být vyvážena nebo překonána růstem ostatních akcií.    

6. Řízení portfolia 

Je důležité, aby vaše investice měla správnou míru rizika a očekávaného výnosu. Musíte vzít v úvahu dobu, na kterou peníze investujete, a vaši ochotu podstoupit rizika. Proto je nutné udržovat takové portfolio (složení aktiv, které jsou součástí vaší investice), které tomuto „rizikovému profilu“ odpovídá. Při dlouhodobém investování nestačí portfolio jen jednou nastavit, hodnota jednotlivých složek portfolia se totiž neustále mění. Udržování vhodného mixu akcií, dluhopisů a dalších investičních nástrojů, které vedou k dosažení zvoleného investičního cíle, se nazývá řízení portfolia. 

7. Aktivní a pasivní investování 

Při investování do akciového trhu můžete postupovat dvojím způsobem. Při aktivním přístupu budete sledovat dění na trzích a snažit se prodejem jedněch akcií a nákupem druhých udržovat co nejvýkonnější portfolio, tedy mít vždy ty „vítězné“ akcie. Při pasivním přístupu vyberete zvolené akcie, které většinou dlouhodobě držíte, a spolehnete se na výkon akciového trhu. Oba přístupy je možné kombinovat a každý z nich má své silné i slabé stránky.  

8. Podílové fondy 

Podílové fondy umožňují i drobným investorům investovat do portfolia s mnoha různými aktivy (říkáme, že investice je diverzifikovaná). Investoři nakupují podíl ve fondu a jeho prostřednictvím získávají podíl na desítkách a stovkách dluhopisů nebo akcií. Na rozdíl od přímého nákupu jednotlivých titulů, kdy je nutné nakupovat je po celých jednotkách, mohou investoři prostřednictvím fondu nakupovat a vlastnit jejich zlomky a investovat tak postupně menší částky. 

9. Indexový (podílový) fond 

Indexové fondy jsou typem podílových fondů. Jejich základem je portfolio, které je sestavené tak, aby svým složením kopírovalo určitou sledovanou tržní oblast (tzv. burzovní index). Tyto fondy jsou spravovány pasivně, tedy cílí na výsledek trhu pro daný index, na jehož základě jsou vytvořeny. Odměnou jsou nízké náklady na správu, a proto se pasivně spravované fondy těší stále větší popularitě.  

10. ETF 

Burzovně obchodované fondy ETF (exchange-traded fund) jsou indexové podílové fondy, se kterými se obchoduje na burze podobně jako s běžnými akciemi. Do této kategorie patří prakticky všechny indexové podílové fondy, takže pokud budete investovat do indexového fondu, bude se jednat téměř výhradně o ETF. Nízké náklady na správu, které jsme zmínili v odstavci o indexových fondech, se samozřejmě týkají i ETF. 

Jste připraveni udělat další krok na cestě stát se investorem? Naším cílem je udělat z investování běžnou věc a vy se můžete zapojit tak, že se ještě dnes zaregistrujete do INU. Pokud se zaregistrujete nyní, získáte prvních 6 měsíců investování zcela zdarma. 

Přidejte se*

*Staňte se jedním z našich prvních klientů a získejte INU na 6 měsíců zdarma.